Tietoa energiatodistuksista

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla on mahdollista vertailla rakennusten energiatehokkuutta erityisesti osto- ja vuokraustilanteissa.

Energiatodistus perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin. Todistuksessa otetaan huomioon muun muassa eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Koska vertailun kohteena ovat rakennuksen ominaisuudet, asukkaiden energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.

Energiatehokkuusluokan avulla kuvataan rakennuksen kokonaisenergian kulutusta asteikolla A–G. Energiatehokkuusluokan määrittää laskennallinen energialuku, joka koostuu rakennuksen vuotuisesta ostoenergian tarpeesta neliömetriä kohti. Laskennassa painotetaan erilaisia energiamuotoja kertoimilla, suosien uusiutuvia energiamuotoja.

Energiatodistuksesta on luettavissa myös laskennallinen energiankulutus ilman eri energiamuotojen painotuksia. Lisäksi vanhan kohteen todistuksesta on nähtävissä toteutunut energiankulutus.

Energialuokkaa voi parantaa esimerkiksi lämmöneristystä lisäämällä, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Energiatodistukseen kuuluu seuraavat laskennat:

 • Pinta-alat (seinät, ikkunat, ylä- ja alapohjat)
 • U-arvot (rakennusosien lämmönläpäisykertoimet)
 • Massiivisuus rakennuksen ominaisuuksien pohjalta
 • Ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän hyötysuhteet
 • Lämpökuormat
 • Uusiutuvan energian osuus
 • Ehdotukset energian säästämiseksi

Pientalot

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa sekä myytäville ja vuokrattaville pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen.

Voimassa oleva energialuokka on ilmoitettava julkisesti esille laitetussa myynti- tai vuokrailmoituksessa.

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2.

Vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.

Suojelluilta rakennuksilta.

Rakennukselle voidaan laatia energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistapauksissa:

 • Jos rakennuksen tai kiinteistön taikka enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa olevan huoneiston myyntihinta on alle 50 000 euroa tai vuokra kuukaudessa alle 350 euroa.
 • Jos kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten kesken.
 • Jos kohdetta ei esitellä julkisesti tai sitä ei tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.

Uudisrakennukset

Energiatodistus kuuluu olennaisena osana rakennuslupahakemukseen liitettävään energiaselvitykseen. Ennen rakennuksen käyttöönottoa energiatodistuksen paikkansapitävyys on vielä varmennettava.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Todistuksen antaa pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus edellytetään pääsääntöisesti kaikilta uudisrakennuksilta rakennuslupamenettelyn yhteydessä.

Energiatodistus on pakollinen uudisrakennuksille, jos rakennuslupa on myönnetty 1.1.2008 jälkeen.

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2.

Vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.

Taloyhtiöt

Taloyhtiöille energiatodistuksen antaa pätevöitynyt energiatodistuksen laatija. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta. Energiatodistus sisältää myös huomioita ja toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energiatodistus annetaan taloyhtiön jokaiselle rakennukselle erikseen. Joissakin tapauksissa yhden rakennuksen energiatodistus paloitellaan vielä osiin, mikäli merkittävää osaa rakennuksesta käytetään muuhun kuin rakennuksen pääkäyttötarkoitukseen.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa sekä myytäville ja vuokrattaville asuinkerrostalo- ja paritalohuoneistoille.

Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset tarvitsevat energiatodistuksen vasta 1.7.2014 alkaen.

Voimassa oleva energialuokka on ilmoitettava julkisesti esille laitetussa myynti- tai vuokrailmoituksessa. Kiinteistön omistajan velvollisuus on hankkia energiatodistus osakkaiden käyttöön tarvittaessa.

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Suojelluilta rakennuksilta.

Rakennukselle voidaan laatia energiatodistus kevennetyn menettelyn mukaisesti tietyissä erityistapauksissa:

 • Jos rakennuksen tai kiinteistön taikka enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa olevan huoneiston myyntihinta on alle 50 000 euroa tai vuokra kuukaudessa alle 350 euroa.
 • Jos kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten kesken.
 • Jos kohdetta ei esitellä julkisesti tai sitä ei tarjota myytäväksi julkisesti esillä olevalla ilmoittelulla.

Tulevaisuus

Energiatodistus tulee pakolliseksi:

1.7.2015
Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.

1.7.2017
Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

© Fiksuenergia Oy
Fiksuenergia.fi